2022-02-17

EU funded projetcs “Implementation of e-commerce model in UAB Enim No. 13.1.1-LVPA-K-861-01-1142”

UAB „Enim“ vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Enim“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-1142. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 44.512,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas – efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-17.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-17.

+
Cookie settings
Mandatory
Mandatory cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Functional
Functional cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. Functional cookies are currently unused.
Statistical
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. Statistical cookies are currently unused.
Advertising
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Allow all
Deny all