2020-07-24

EU-funded projects “Certification of UAB Enim products to be exported “

UAB „Enim“ vykdo projektą „Planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas UAB Enim“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0035. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 25.192 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įsigyti sertifikatus, būtinus įmonėje gaminamai produkcijai eksportuoti. Sertifikavimas patvirtins bendrovės gebėjimą užtikrinti parduodamų gaminių saugą ir kokybę, bei sąlygos įmonės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu. Įgyvendinus projektą, gauti produktų sertifikatai leis išplėsti esamas eksporto apimtis bei padidinti įmonės ir jos gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, išaugs bendrovės konkurencingumas ir tarptautinis žinomumas.

+
Cookie settings
Mandatory
Mandatory cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Functional
Functional cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. Functional cookies are currently unused.
Statistical
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. Statistical cookies are currently unused.
Advertising
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Allow all
Deny all