Garantinės sąlygos

ENIM logo

GERBIAMAS PIRKĖJAU,

Mes dėkojame , kad Jūs pirkote šį gaminį ir tikimės, kad jis pateisins Jūsų viltis. Prieš pradėdami eksploatuoti mūsų gaminį įdėmiai perskaitykite montavimo ir eksploatacijos taisykles, kurios yra nurodytos techniniame pase.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Gamintojas  garantuoja, kad šio gaminio aparatinė įranga garantiniu laikotarpiu veiks tvarkingai. Jei garantiniu laikotarpiu bus aptikta aparatinės įrangos defektų, ji bus nemokamai taisoma įgaliotuosiuose serviso centruose arba gamykloje.  Nemokamas remontas atliekamas tik pateikus šviestuvo garantinę kortelę kartu su originalia sąskaita arba kasos čekiu, kurį pirkėjas gavo iš pardavėjo.

Garantija galioja TIK tuomet, jei garantinėje kortelėje arba pirkimo sąskaitoje nurodyta:

(a)          pirkėjo vardas ar įmonės pavadinimas

(b)          pardavėjo pavadinimas ir adresas

(c)          nupirkto gaminio modelio pavadinimas ir serijos numeris

(d)          gaminio įsigijimo data.

Servizo centras pasilieka teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą, jei ši informacija pateikta ne visa arba buvo panaikinta arba pakeista po to, kai pirkėjas nusipirko gaminį iš pardavėjo. Servizo centras gavęs sugedusį gaminį, nustato gedimą bei jį sukėlusias priežastis ir nusprendžia ar pateiktas gaminys atitinka garantinių sąlygų reikalavimus. Servizo centras vienašališkai nustato remonto būdą – taisyti sugedusį gaminį, ar pakeisti jį kitu, atitinkamu gaminiu, kurio kokybė yra tokia pati  kaip ir sugedusio gaminio.

  1. Garantinis laikotarpis

Ši standartinė 36 mėn. garantija galioja  nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį, tą dieną nustatant iš anksčiau minėtų dokumentų. Kai kuriems gaminiams gali būti suteikiamas ilgesnis garantinis terminas, tačiau tai bus konkrečiai nurodyta gaminio pase, sutartyje ar sąskaitoje ar pasiūlyme. 

2. Garantinio remonto atlikimas

Garantinis remontas atliekamas įgaliotuose servizo centruose arba gamykloje adresu: Parko g. 29, Avižienių k., LT-14198 Vilniaus r. , info@enimlighting.com  tel. +370 5 272 2425 Jei jūsų mieste nėra įgalioto servizo centro, kreipkitės į gaminio pardavėją arba tiesiai į gamintoją. 

Gamintojo garantiniai įsipareigojimai neapima jokių gaminio transportavimo, išmontavimo ar sumontavimo, prastovų ar kitų tiesioginių ar netiesioginių Pirkėjo nuostolių atsiradusių dėl sugedusio gaminio.  Pirkėjas pats pristato garantinį produktą į garantijos teikimo vietą.  Visas saugaus gaminio gabenimo į serviso centrą ir iš jo išlaidas padengia pirkėjas. Jei gaminys išvežtas į kita šalį, tam, kad įsigaliotų garantijos sąlygos, gaminį reikia grąžinti į tą šalį, kurioje jis pirktas. 

3. Apribojimai

Garantija neapima ir nepadengia šių veiksmų bei išlaidų :

•             reguliariam tikrinimui, priežiūrai ir įprastiniu būdu nusidėvėjusių dalių remontui arba keitimui.

•             sąnaudinėms medžiagoms.

•             bet kokiai programinei įrangai.

•             defektams, kurie atsirado dėl pakeitimų, padarytų be gamintojo  sutikimo.

•             išlaidoms, kurias servizo centrai patyrė keisdami arba modifikuodami gaminį, kad jis atitiktų konkrečioje šalyje galiojančius techninius arba saugumo standartus, arba kokioms nors kitoms išlaidoms, patirtoms derinant gaminį pagal kokias nors specifikacijas, pasikeitusias jau pristačius gaminį.

•             žalai, kuri atsirado dėl to, kad gaminys neatitinka konkrečios šalies, kuri nėra pirkimo šalis, standartų arba specifikacijų.

Garantinis remontas neatliekamas, jei žala arba gedimai atsirado dėl:

•             netinkamo naudojimo, per didelės apkrovos arba darbo su gaminiu nesilaikant atitinkamuose vartotojo dokumentuose pateiktų instrukcijų, be kita ko ir dėl netinkamo sandėliavimo, kritimo ant žemės ir stiprių smūgių.

•             jeigu po įrangos perdavimo dėl PIRKĖJO kaltės įranga buvo mechaniškai, termiškai ar elektriškai pažeista.

•             korozijos, purvo, vandens arba smėlio.

•             remonto, modifikacijų arba valymo, atlikto ne įgaliotajame servizo centre.

•             gaminiui netinkamų atsarginių dalių, programinės įrangos arba sąnaudinių medžiagų naudojimo. Tinkamumas užtikrinamas naudojant gamintojo rekomenduojamas sąnaudines medžiagas.

•             gaminio prijungimo prie įrangos, kurios prijungimo gamintojas  nėra leidęs.

•             įranga buvo neteisingai prijungta ar sumontuota

•             jei gedimas atsirado dėl įtampos svyravimo

•             pažeistos prietaiso garantinės plombos

  • nelaimingų atsitikimų arba įvykių arba bet kokių priežasčių, kurioms gamintojas  neturi įtakos, be kita ko ir dėl žaibo, vandens, ugnies, pilietinių neramumų ir netinkamo vėdinimo.

4. Kita

Remontas gali užsitęsti, jeigu atliekamas ne toje šalyje, kurioje gaminys pirktas. Taip yra todėl, kad toje šalyje juo dar neprekiaujama arba prekiaujama specialiai tai šaliai pritaikytu modeliu. Dėl to šalyje, kurioje gaminys remontuojamas, gali nebūti tam tikrų jam reikalingų atsarginių dalių.

Ši garantija nekeičia pirkėjo teisių, kurios jam suteiktos pagal galiojančius valstybinius įstatymus, nei riboja vartotojo teisių reikšti pretenzijas pardavėjui, nustatytų pirkimo-pardavimo sutartyje. Jei valstybiniuose įstatymuose nenumatytas koks nors atvejis, tuomet vartotojas gali reikšti pretenzijas vien tik pagal šios garantijos sąlygas, o UAB „ENIM“  ir jos dukterinės kompanijos nėra atsakingi už jokią netiesioginę žalą, kilusią pažeidus apibrėžtą arba numanomą garantiją, suteiktą šiam gaminiui.

Norėdami sužinoti išsamias garantijos, teikiamos konkrečiose šalyse, sąlygas kreipkitės į artimiausią UAB „ENIM“  atstovybę.

Garantinės sąlygos g.b. keičiamos  iš anksto neįspėjus.

Susisiekite: warranty@enimlighting.com

Garantinės sąlygos atnaujintos: 2024-05-03

+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Sutinku su visais
Nesutinku su visais