UAB „Enim“ vykdo projektą „UAB „Enim“ gaminių, skirtų eksporto rinkoms, sertifikavimo projektas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0036. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies  finansuojamą  priemonę „Expo sertifikatas LT“.  Projektui įgyvendinti skirta iki 67.200 Eur  finansavimo lėšų  tinkamoms  finansuoti projekto išlaidoms apmokėti.  Įgyvendinant  projektą, bendrovė numato įsigyti sertifikatus, būtinus įmonėje gaminamai produkcijai eksportuoti. Sertifikavimas patvirtins bendrovės gebėjimą užtikrinti parduodamų gaminių saugą ir kokybę, bei  sąlygos  įmonės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu. Įgyvendinus projektą, gauti produktų sertifikatai leis išplėsti esamas eksporto apimtis bei padidinti įmonės ir jos gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, išaugs bendrovės konkurencingumas ir tarptautinis  žinomumas.