UAB „Enim“ vykdo projektą „Planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas UAB Enim“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0035. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies  finansuojamą  priemonę „Expo sertifikatas LT“.  Projektui įgyvendinti skirta 25.192 Eur  finansavimo lėšų  tinkamoms  finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įsigyti sertifikatus, būtinus įmonėje gaminamai produkcijai eksportuoti. Sertifikavimas patvirtins bendrovės gebėjimą užtikrinti parduodamų gaminių saugą ir kokybę, bei sąlygos įmonės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu. Įgyvendinus projektą, gauti produktų sertifikatai leis išplėsti esamas eksporto apimtis bei padidinti įmonės ir jos gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, išaugs bendrovės konkurencingumas ir tarptautinis  žinomumas.