2022-02-17

EU funded projetcs “Implementation of e-commerce model in UAB Enim No. 13.1.1-LVPA-K-861-01-1142”

UAB „Enim“ vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Enim“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-1142. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 44.512,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas – efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-17.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-17.

This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use. Read more.
This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use.
Read more.