2020-07-10

EU funded projects “New opportunities LT No.5

UAB ENIM is implementing the project “New Opportunities LT No.5”, project no. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0075. The project is implemented under the measure “New Opportunities LT” co-financed by the European Regional Development Fund. Up to EUR 42,605 of funding has been allocated for the implementation of the project to cover eligible costs. During the implementation of the project, the company will participate in the most important industry exhibitions in the target export markets. After the implementation of the project, the company’s growing competitiveness and export volumes will increase the company’s productivity and profitability, which is a prerequisite for sustainable and long-term development of the company, creating direct benefits for the company for many years.

UAB ENIM vykdo projektą „Naujos galimybės LT Nr.5“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0075. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 42.605 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas.

This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use. Read more.
This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use.
Read more.