2020-07-17

EU-funded projects “Certification project of UAB Enim products for export markets”

UAB „Enim“ vykdo projektą „UAB „Enim“ gaminių, skirtų eksporto rinkoms, sertifikavimo projektas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0036. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 67.200 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įsigyti sertifikatus, būtinus įmonėje gaminamai produkcijai eksportuoti. Sertifikavimas patvirtins bendrovės gebėjimą užtikrinti parduodamų gaminių saugą ir kokybę, bei sąlygos įmonės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu. Įgyvendinus projektą, gauti produktų sertifikatai leis išplėsti esamas eksporto apimtis bei padidinti įmonės ir jos gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, išaugs bendrovės konkurencingumas ir tarptautinis žinomumas.
This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use. Read more.
This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use.
Read more.