What We Do?

ENIM UAB (Trade mark "ENIM Lighting") . Established in 2009, specializing in research, development, engineering and production of high quality power LED luminaries  and lighting systems for indoor and outdoor applications. The company develops both conventional and standard products suitable for everyday situations and advanced lighting systems with smart light management solutions.   Company also engaged in development and production of specialized lighting and lighting control equipment  - poultry  farm and cages  illumination, husbandry farm illumination, BIO luminaries for the greenhouses. The main export countries - United Kingdom, Estonia, Latvia, Finland, UAE. The main products are as follows:

  1. LED luminaries for INDUSTRIAL lighting.
  2. LED luminaries for ADMINISTRATIVE building lighting.
  3. LED luminaries for POULTRY and other ANIMAL farm lighting.
  4. LED floodlights for architectural and outdoor/indoor lighting.
  5. LED Street lighting luminaries.
  6. LED BIO luminaries for greenhouses and plants.

ES finansuojami projektai

UAB  „Enim“   baigė vykdyti   verslo valdymo sistemos  diegimo  projektą,  kurio  dėka  didės  įmonės  produktyvumas  bei  konkurencingumas

             2017 m. gegužės mėn.  baigtas   nuo  2015 m.  lapkričio  mėn.  vykdomas  projektas  „UAB „Enim“ darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą“, projekto  Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0267.

                Projektas iš dalies  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806  E-verslas LT.  Bendra  projekto vertė  53351  Eur,  kurių  pusę  subsidijuota iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų.  

               UAB „Enim“ sėkmingai  įgyvendino  pagrindinį  projekto  tikslą –  įmonėje  įdiegtas e-verslo sprendimas, apjungiantis visus  pagrindinius  veiklos  procesus bei  įgalinantis  įmonės verslo produktyvumo  ir  konkurencingumo,  o  tuo  pačiu  ir  įmonės  apyvartos, darbo  našumo bei  pelningumo augimą. Įdiegus  verslo  valdymo  sistemą,  išspręsta  visa  eilė  problemų, stabdžiusių  įmonės  efektyvios  veiklos  rodiklių  didėjimą,  bus galima sumažinti užsakymų vykdymo terminus, pagerinti produkcijos kokybę, o tai leidžia įmonei sulaukti didesnio pirkėjų skaičiaus, didinti įmonės pelną, bei auginti  užsakovų  palankumą  įmonės  produkcijai. 

                Įdiegta verslo valdymo sistema padės efektyviau valdyti verslo procesus, dėl  ko lengviau planuoti bei vykdyti efektyvias pardavimų, rinkodaros strategijas. Sėkmingas projekto  įgyvendinimas, savo ruožtu, ir ateityje užtikrins  įmonės konkurencingumo bei produktyvumo didėjimą, leis  sumažinti  atliekamų darbų  laiko  sąnaudas ir  kitus  išteklius.

 

Products Categories